de stappen

twee dames onderweg

De stappen in de toolkit

Deze toolkit bestaat uit een reeks formats. Formats die geen ballast zijn maar je stap voor stap helpen om aan te tonen dat je de goede dingen doet en dat je ze goed doet. Ook leren we wat onze verbeterpunten zijn en waar we nog extra inzet hebben te organiseren.

transformatie

Transformatie
canvas

De centrale basis van de toolkit is het Transformatiecanvas. In het Transfromatiecanvas denk je na over welk probleem je nou eigenlijk wilt gaan oplossen, wat je met je project wenst te bereiken en op welke manier je dat wilt gaan doen.

monitoringsplan

Monitoringsplan

In dit monitoringsplan denk je na over de indicatoren, oftewel wat wil je bij wie meten? In het format leveren we naast extra informatie ook inspiratie en zelfs standaard vragenlijsten die je direct kunt inzetten voor jouw project.

Tellen en Vertellen

Dit document helpt je om de juiste gegevens te verzamelen over hoe je werkt aan het behalen van de doelen van je project.

Dialoogformulier (Lijnen)

Het Dialoogformulier helpt bij het bundelen van de gegevens van de verschillende activiteiten op operationeel niveau. Het resultaat is de som van de vorderingen die de afzonderlijke projecten bijdragen aan het behalen van de doelen op het tactische niveau.

Dialoogformulier (Programma)

Het Dialoogformulier helpt bij het bundelen van de gegevens van de verschillende activiteiten op operationeel niveau. Het resultaat is de som van de vorderingen die de afzonderlijke projecten bijdragen aan het behalen van de doelen op het tactische niveau. De resultaten van de afzonderlijke lijnen worden vervolgens weergegeven in het Dialoogformulier-programma.

Bevindingen
formulier

In een Bevindingenformulier voeg je eerdere dialoogformulieren samen om hiermee de voortgang met de opdrachtgever te bespreken.

Transformatie
motie

Met de Transformatiemotie ontwikkel je een gefundeerd voorstel om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die een impuls zullen geven aan de verbetering van onze dienstverlening. Deze voorstellen leiden tot nieuwe activiteiten die gericht zijn op de transformatie.

Gemeentemeetlat

Door gebruik te maken van de meetlat in de monitoringstoolkit, als gespreks- en kwaliteitsmodel gaan we meer één taal spreken, is er een eenduidige werkwijze en wordt er op structurele basis kennis gedeeld. In dit formulier gebruiken we de meetlat om samen een inschatting te maken hoe ver we lokaal zijn in het transformatieproces. Het formulier is bedoeld als hulpmiddel om periodiek het goede gesprek te voeren over de Transformatie Jeugd.

Wil je beginnen met deze doelgerichte manier van werken?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen