de toolkit

Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen heeft een tool ontwikkeld om de jeugdhulp te verbeteren

De toolkit kan jou als professional helpen in alle stappen van je werkproces om uiteindelijk beter te kunnen monitoren. De toolkit is gemaakt voor alle samenwerkingspartners binnen een jeugdhulpregio: zoals gemeenten, jeugdhulporganisaties en sociale teams.

Drie niveau’s

jonge dame legt iets uit aan jongen

Strategisch niveau

Op niveau 1 staat onze ambitie. De ambitie is geformuleerd in de vorm van transformatiedoelen. Het is de stip op de horizon waar we met de hele jeugdregio aan werken. Dit zijn effecten die we op een lange termijn van 10 tot 15 jaar willen bereiken. Het gesprek op dit strategische niveau wordt gevoerd in de bekende one-liners, waar niemand op tegen is. Die stellingen komen erop neer dat we allemaal gelukkige kinderen willen.

3 tieners

Tactisch niveau

Wat we daarvoor moeten bereiken, geven we weer op niveau 2. Op dit tactische niveau brengen we onze hoogover ambities dichterbij en herformuleren ze in concretere doelen. In de transformatieagenda hebben we deze doelen als ontwikkellijnen opgenomen: alle jeugdige moeten zich zo positief mogelijk kunnen ontwikkelen en zo thuis & veilig mogelijk kunnen opgroeien.

2 dames krijgen uitleg van een dame

Operationeel niveau

Op het operationele niveau leggen we uit hoe we dit denken te gaan doen. Welke activiteiten, projecten en pilots gaan de gewenste transformatie daadwerkelijk brengen? Welke resultaten moeten we opleveren om te constateren dat we het goed hebben gedaan? Op niveau 3 vindt ook een heroverweging van bestaande activiteiten plaats.


De toolkit kan helpen in alle fasen

Voor de werking van deze toolkit hanteren we de volgende redenering: Als we op het tactische niveau in staat zijn om te bepalen wat de dingen zijn die bijdragen aan de transformatie op strategisch niveau, dan hoeven we op het operationele niveau slechts te meten of we die dingen goed uitvoeren. Dit is waar de toolkit bij gaat helpen. Met behulp van de toolkit zijn we samen beter in staat om de juiste dingen te bedenken, te beslissen en te doen.

Lees meer

Wil je beginnen met deze doelgerichte manier van werken?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen