onze visie

De Groninger gemeenten en de Transformatieagenda Jeugdhulp zetten zich dagelijks in om het leven van jeugdigen kwalitatief te verbeteren. Projecten en programma’s worden bedacht die helpen bij het verbeteren van de aangeboden ondersteuning, zoals de Monitoring Toolkit.

Met ziel en zaligheid werken wij in het jeugdhulpdomein. We hebben prachtige ambities van het hoogste niveau. We willen allemaal gelukkige jeugdigen, die ondanks welke belemmering dan ook fijn en gezond opgroeien. Jeugdigen moeten kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die volwaardig meedraaien in de maatschappij. Waar dat niet helemaal vanzelf gaat, bieden wij ondersteuning. Maar hoe weten we dat we de goede dingen doen en dat we ze goed doen?

Visie op monitoring

Transformatieagenda Jeugdhulp heeft opgemerkt dat regelmatig de verbinding ontbreekt tussen het strategisch-, tactisch-, en uitvoerend niveau.

Monitoring helpt om duidelijk te maken wat en hoe plannen en activiteiten bijdragen aan onze ambities. We weten hierdoor wat de goede dingen zijn en we kunnen aantonen dat we ze goed uitvoeren. We zijn beter in staat projectmatig te werken en we kunnen onze plannen en activiteiten met elkaar vergelijken.

De Monitoring Toolkit kan helpen om hier verandering in te brengen.

 • Doen we de goede dingen en doen we ze goed
 • Activiteiten vergelijken
 • Continue leercyclus
 • Kwaliteit verbeteren

Hoe draagt monitoring bij

Monitoring begint bij het voeren van het goede gesprek tussen denkers, doeners en beslissers. De Monitoring Toolkit kan helpen om tijdens het gesprek de juiste vragen te stellen. Daardoor wordt op een slimme en makkelijke manier inzichtelijk wat het probleem is dat we willen oplossen, hoe de gewenste verandering eruit ziet, wat we daarvoor moeten gaan doen, hoe we dat gaan uitvoeren en wie daar wat van gaat merken. En vooral: hoe we dat gaan meten en hoe we deze gegevens blijven duiden om er van te leren.

Door goede afspraken hierover te maken aan het begin, heb je geborgd dat je tijdens de uitvoering van je activiteit op basis van de juiste gegevens het goede gesprek kunt voeren. Je kunt tellen en vertellen, met elkaar, met je opdrachtgever en met de jeugdigen. Dit faciliteert dat er tijdens je activiteit de juiste beslissingen genomen kunnen worden en dat er kan worden bijgestuurd op de voortgang. Het stelt je tenslotte in staat om bij de afronding van je activiteit op basis van je bevindingen aanbevelingen te formuleren om onze ondersteuning aan jeugdigen te verbeteren.

De voordelen

Het gebruiken van de Monitoring Toolkit brengt verschillende voordelen met zich mee. Met de toolkit ben je beter in staat om te bepalen of je de goede dingen doet en dat je ze goed doet. Daarmee helpt het uiteindelijk om de ondersteuning aan jeugdigen te verbeteren.

Gebruiksvriendelijk monitoringsproces inrichten

Met de toolkit kun je een monitoringsproces inrichten zodat het helder is wat je doelen en resultaten zijn en hoe je het effect van jouw interventies erop kunnen meten.

jongen aan het meten

Werken volgens de meetlat

In de toolkit krijgt de Transformatiemeetlat een centrale rol en functie. Door binnen de regio allemaal volgens dezelfde uitgangspunten te werken, kiezen we interventies die daadwerkelijk bijdragen aan de transformatiedoelen. Door de verschillende interventies op de meetlat te plaatsen, kunnen we ook beter zien waar we nog moeten investeren.

graduation hoed

Continue leercyclus

Doordat we weten waar onze interventies aan bijdragen en we dat ook kunnen aantonen, leren we van en met elkaar en ontwikkelen we onszelf en ons werkveld.

duimpje omhoog

Kwaliteit verbeteren

Door de continue leercyclus die door de toolkit op gang wordt gebracht geef je een continue kwaliteitsimpuls aan je werk. Je inspanning wordt kwalitatief beter, het effect voor de inwoner wordt groter en op termijn gaan de kosten binnen het sociaal domein hierdoor omlaag.

jongen staat voor ui

Activiteiten vergelijken

Het gebruik van de toolkit maakt dat je verschillende activiteiten met elkaar kunt vergelijken, bijvoorbeeld met activiteiten van collega’s of van andere gemeenten.

dame aan het computeren

Vermindering van registratielast

De toolkit helpt om gerichter keuzes te maken in wat je gaat meten. De focus wordt op outcome geplaatst.

De toolkit helpt je als professional

Op een steeds hoger niveau

Na afloop van de activiteit helpt de toolkit om te evalueren en de juiste conclusies te trekken: Wat heeft de activiteit opgeleverd? Heeft de activiteit bijgedragen aan het behalen van de ambities? Moeten we er mee doorgaan, wat moeten we aanpassen of kunnen we er beter mee stoppen?

Bepaal de juiste oplossing

De toolkit helpt met het bepalen van de juiste oplossing om het leven van jeugdigen en ouders te verbeteren en helpt bij het evalueren van een proces en de juiste conclusies te trekken. Hierdoor krijg je als professional beter inzicht in hoe je met behulp van de drie grote outcome indicatoren kan meten wat jouw bijdrage is aan de activiteiten.

Lees meer

Daarnaast geeft de toolkit als professional antwoorden op de volgende vragen:

 • Heeft de activiteit bijgedragen aan het behalen van de ambities?
 • Wat heeft de activiteit opgeleverd?
 • Zetten we de activiteiten door, wat kan er aangepast worden?
 • Is de beste oplossing stoppen met het uitvoeren van de activiteiten?

Ontwikkeld vanuit de Transformatieagenda Groningen, in samenwerking met:

 • Marleen van Aggelen
  (Marleen van Aggelen Onderzoek & Advies)
 • Jana Knot-Dickscheit
  (RUG, Experisecentrum GMCP, Molendrift)
 • Marike Serra
  (Accare)
 • Heleen Stevenson
  (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten – RIGG)

Wil je beginnen met deze doelgerichte manier van werken?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen