De
Monitoring
Toolkit

Transformatie Jeugdhulp Groningen heeft een tool ontwikkeld om bij te dragen aan de verbetering van de jeugdhulp.

Lees meer
drie vrouwen in bespreking

De Monitoring Toolkit helpt om de juiste interventies te kiezen die bijdragen aan onze transformatiedoelen. Met de toolkit kan je op een leuke en effectieve manier jouw inspanningen volgen en laten zien in welke mate zij bijdragen.

De Toolkit

Binnen de jeugdhulp regio Groningen bedenken we diverse projecten en activiteiten om bij te dragen aan de transformatie van de jeugdhulp. Het effect op de transformatiedoelen is niet direct zichtbaar. Hoe bepalen we dan toch of de voorgestelde activiteiten de gewenste verandering gaan brengen? Hoe bepalen we vervolgens of we de activiteiten goed hebben uitgevoerd?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de Monitoring Toolkit ontwikkeld. De toolkit kan helpen in alle fasen van het transformatieproces en voor alle vormen van activiteiten. Dit kan dus bijvoorbeeld ook een project, programma of beleidsnota betreffen.

Met behulp van de toolkit zijn we samen beter in staat om de juiste dingen te bedenken, te beslissen en te doen. Voor de werking van deze toolkit hanteren we de volgende redenering: Als we op het tactische niveau in staat zijn om te bepalen wat de dingen zijn die bijdragen aan de transformatie op strategisch niveau, dan hoeven we op het operationele niveau slechts te meten of we die dingen goed uitvoeren. Dit is waar de toolkit bij gaat helpen.

Lees meer

De voordelen van de toolkit

Gebruiksvriendelijk monitoringsproces inrichten

jongen aan het meten

Werken volgens de meetlat

graduation hoed

Continue leercyclus

duimpje omhoog

Kwaliteit verbeteren

jongen staat voor ui

Activiteiten vergelijken

dame aan het computeren

Vermindering van registratielast

Onze visie

Met ziel en zaligheid werken de Groninger gemeenten in het jeugdhulpdomein. We hebben prachtige ambities van het hoogste niveau. We willen allemaal gelukkige kinderen, die ondanks welke belemmering dan ook fijn en gezond opgroeien. Dat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die volwaardig meedraaien in de maatschappij.

Lees meer

De transformatiemeetlat

De transformatiemeetlat is vastgesteld door alle Groninger gemeenten. De 9 meetpunten zijn een vertaling van de uitgangspunten van de jeugdwet. Werken aan de transformatie betekent werken aan deze uitgangspunten.

De transformatiemeetlat is een toepasbaar instrument in de Monitoring Toolkit. Prioriteiten worden bepaald op strategisch niveau, die vervolgens vertaald worden naar goede interventies op tactisch niveau. Hierdoor kan worden aangetoond in welke mate de interventies bijdragen aan de tactische- en transformatiedoelen.

Meer informatie

De monitoring Toolkit
helpt professionals

Tijdens de uitvoering van je activiteit helpt de toolkit je als professional om te kunnen tellen en vertellen over je werk. Deze informatie kan op een steeds hoger aggregatieniveau getild worden zodat er goede gesprekken gevoerd kunnen worden met de juiste informatie op tactisch en strategisch niveau.

De toolkit helpt met het bepalen voor de juiste oplossing om het leven van jeugdigen en ouders te verbeteren en helpt bij het evalueren van een proces en de juiste conclusies te trekken. Hierdoor krijg je als professional beter inzicht in hoe je met behulp van de drie grote outcome indicatoren kan meten wat jouw bijdrage is aan de transformatiedoelen.

Daarnaast geeft de toolkit als professional antwoorden op de volgende vragen; Wat heeft de activiteit opgeleverd? Heeft de activiteit bijgedragen aan het behalen van de ambities? Zetten we de activiteiten door, wat kan er aangepast worden of is de beste oplossing stoppen met het uitvoeren van de activiteiten?

Lees meer

Benieuwd naar ervaringen van professionals die jou voorgingen?

“De “toolkit” is een instrument maar ook een leuke, praktische en effectieve manier van werken! Het projectcanvas dwingt je om met elkaar (de betrokkenen) in gesprek te gaan en door te vragen. Daardoor krijg je scherp wat de doelstelling is, wat de projectresultaten zijn en wat er voor nodig is om deze te bereiken. Te monitoringsplan helpt je om te zorgen dat je de effecten ook in beeld krijgt. En dat op een paar a4-tjes”.

Lennart Top
Beleidsmedewerker sociaal beleid A, Gemeente Midden – Groningen
plant
Lees alle ervaringen

Wil je beginnen met deze doelgerichte manier van werken?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen