de transformatie meetlat

twee dames onderweg

De transformatiemeetlat is een toepasbaar instrument geworden in de Monitoring Toolkit.

De transformatiemeetlat is een toepasbaar instrument geworden in de Monitoring Toolkit, nadat deze vertaling van de uitgangspunten van de jeugdwet is vastgesteld door alle Groninger gemeenten. Vanuit het strategische niveau wordt de meetlat gebruikt om prioriteiten te bepalen op tactisch niveau. Vervolgens bepalen we vanuit het tactische naar het operationele niveau wat de goede interventies zijn.

Zodra we gaan monitoren beoordelen we deze interventies op de meetpunten van de meetlat. Hierdoor kunnen we aantonen in welke mate de interventies bijdragen aan de tactische doelen en krijgen we inzicht dat ze bijdragen aan de transformatiedoelen. Door alle interventies op dezelfde manier te waarderen, wordt ook zichtbaar op de meetlat waar we nog aandacht aan moeten besteden. Om de toolkit te kunnen toepassen op andere gebieden dan Jeugd, hoef je alleen de meetlat aan te passen tot een relevant kader.

Download de pdf

De negen meetpunten

Man met liniaal

Perspectief van ouders en jeugdige versterken/verbeteren

  • Het belang van de jeugdige staat voorop
  • Jeugdigen en/of ouders worden actief betrokken
  • Versterking van eigen kracht en verantwoordelijkheid van jeugdige en/of ouders

Perspectief van de professionals

  • Betere samenwerking: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
  • Minder regeldruk voor professionals

Kostenbeheersing

  • Jeugdigen en/of ouders worden actief betrokken
  • Versterking van eigen kracht en verantwoordelijkheid van jeugdige en/of ouders

Verbeteren van kwaliteit van de jeugdhulp

  • Betere samenwerking: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
  • Minder regeldruk voor professionals

Wil je beginnen met deze doelgerichte manier van werken?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen