Bevindingenformulier

De transformatieagenda werkt volgens de leidende principes die in de transformatiemeetlat staan. Dit zijn tevens de effecten die we willen bereiken. Door gebruik te maken van de meetlat in de monitoringstoolkit, als gespreks- en kwaliteitsmodel gaan we meer één taal spreken, is er een eenduidige werkwijze en wordt er op structurele basis kennis gedeeld. Hierdoor begrijpen partners elkaar beter en komt men gezamenlijk tot duurzame verbeterideeën en bevorderen we met elkaar de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio Groningen. We zetten in op netwerken en leren van elkaar, vanuit de uitgangspunten: verminderen, voorkomen, versterken en leren. In dit formulier brengen we de informatie vanuit de dialoogformulieren van de afgelopen periode samen tot tussentijdse resultaten en bevindingen van het programma.

Bevindingenformulier-Programma.pdf

Heb je nog vragen?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen