Gemeentemeetlat

Binnen de Jeugdhulpregio werkt iedereen volgens de leidende principes die in de transformatiemeetlat staan. Dit zijn tevens de uitgangspunten van de Jeugdwet. Door gebruik te maken van de meetlat in de monitoringstoolkit, als gespreks- en kwaliteitsmodel gaan we meer één taal spreken, is er een eenduidige werkwijze en wordt er op structurele basis kennis gedeeld. In dit formulier gebruiken we de meetlat om samen een inschatting te maken hoe ver we lokaal zijn in het transformatieproces. Het formulier is bedoeld als hulpmiddel om periodiek het goede gesprek te voeren over de Transformatie Jeugd.

Gemeentemeetlat.pdf

Heb je nog vragen?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen