Terug

Dialoogformulier

Programma

De transformatieagenda wekt volgens de leidende principes die in de transformatiemeetlat staan. Dit zijn tevens de effecten die we willen bereiken. Door Gebruik te maken van de meetlat in de monitoringstoolkit, als gespreks- en kwaliteitsmodel gaan we meer een taal spreken, er is een eenduidige wekwijze en wordt er op structurele basis kennis gedeeld. Hierdoor begrijpen partners elkaar beter e komt men gezamenlijk tot duurzame verbeterideeen en bevorderen we met elkaar de kwaliteit vn de jeugdhulp in de regio Groninen. We zetten in op netwerken en leren van elkaar, vanuit de uitgangspunten: verminderen, voorkomen, versterken en leren. In dit dialoogformulier kijken we naar het gehele programma en halen we op wat de drie ontwikkellijnen in hun eigen dialoogformulieren hebben gedeeld.

Dialoogformulier-Programma.pdf
dialoogformulier programma

Heb je nog vragen?

Wil je beginnen met het starten van een nieuwe activiteit of een bestaand project omzetten naar deze doelgerichte manier van werken ? Dan helpen wij jou graag hierbij; wij maken graag een afspraak om je te helpen met dit proces.

groep mensen